การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ชมดอกกุหลาบแห่งคานากาวะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ชมดอกกุหลาบแห่งคานากาวะ

ระยะเวลา: 7ชม30นาที

เทศกาลดอกซากุระอะมิชิมะ, วัฒนธรรมญี่ปุ่น และ อาหาร!
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

เทศกาลดอกซากุระอะมิชิมะ, วัฒนธรรมญี่ปุ่น และ อาหาร!

ระยะเวลา: 2ชม45นาที

สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตโชะนันด้วยการกีฬา
พื้นที่โชะนัน 5

สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตโชะนันด้วยการกีฬา

ระยะเวลา: 2ชม45นาที

เทศกาลดอกซากุระที่ค่ายทหารสหรัฐ
พื้นที่ใจกลาง 14

เทศกาลดอกซากุระที่ค่ายทหารสหรัฐ

ระยะเวลา: 3ชม