การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เที่ยวชมเอะโนะชิมะ
พื้นที่โชะนัน 173

เที่ยวชมเอะโนะชิมะ

ระยะเวลา: 12ชม45นาที

เที่ยวชมฮะโกะเนะอย่างเต็มที่
พื้นที่ทางตะวันตก 47

เที่ยวชมฮะโกะเนะอย่างเต็มที่

ระยะเวลา: 8ชม30นาที

ซานเค-เอ็น และล่องเรือชมแสงสีของโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 36

ซานเค-เอ็น และล่องเรือชมแสงสีของโยโกฮะมะ

ระยะเวลา: 7ชม15นาที

เดินเล่นในมินะโตะ มิไร แห่งโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 80

เดินเล่นในมินะโตะ มิไร แห่งโยโกฮะมะ

ระยะเวลา: 13ชม45นาที

เที่ยวชมสถานที่ทั่วฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 135

เที่ยวชมสถานที่ทั่วฮะโกะเนะ

ระยะเวลา: 9ชม

วิธีแสนพิเศษในการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 13

วิธีแสนพิเศษในการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส

ระยะเวลา: 9ชม15นาที