การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เดินเล่นริมฝั่งทะเลของซูชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 47

เดินเล่นริมฝั่งทะเลของซูชิ

ระยะเวลา: 5ชม30นาที

เดินเล่นในมินะโตะ มิไร แห่งโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 103

เดินเล่นในมินะโตะ มิไร แห่งโยโกฮะมะ

ระยะเวลา: 13ชม45นาที

เดินเล่นท่ามกลางซากุระงิ-โชะ และโนะเงะยะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 77

เดินเล่นท่ามกลางซากุระงิ-โชะ และโนะเงะยะมะ

ระยะเวลา: 6ชม30นาที

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วเวนิส และเดินเล่นในฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 60

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วเวนิส และเดินเล่นในฮะโกะเนะ

ระยะเวลา: 3ชม30นาที