การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ประสบการณ์ยืนพายเรือHayama Ocean Sports
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

ประสบการณ์ยืนพายเรือ Hayama Ocean Sports

สโมสรฟิตเนสกลางแจ้งหาดฮะยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

สโมสรฟิตเนสกลางแจ้งหาดฮะยะมะ

ตลาดซุคะนะโกสโสะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

ตลาดซุคะนะโกสโสะ