การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ฮะโกะเนะ คราฟเฮ้าส์ (สวนโงะระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 5

ฮะโกะเนะ คราฟเฮ้าส์ (สวนโงะระ)

โรงเรียนแกะสลักแบบไทย นันทวัน
พื้นที่โชะนัน 0

โรงเรียนแกะสลักแบบไทย นันทวัน

ฮะยะมะ มาริน่า
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ฮะยะมะ มาริน่า

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานทะเลสาบทันสะวะ มิโฮะ โนะ เละ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานทะเลสาบทันสะวะ มิโฮะ โนะ เละ

นะไค อินเตอร์ เซอร์กิต
พื้นที่ทางตะวันตก 0

นะไค อินเตอร์ เซอร์กิต

บ่อตกปลาทะเล เจเอส ฟิชชิ่ง
โยโกะสุกะ· มิอุระ 16

บ่อตกปลาทะเล เจเอส ฟิชชิ่ง

การผจญภัยปราสาทโอดะวะระ (วันปะคุ แลนด์)
พื้นที่ทางตะวันตก 4

การผจญภัยปราสาทโอดะวะระ (วันปะคุ แลนด์)

ศูนย์ข้อมูลปราสาทโอดะวะระ (ประสบการณ์สวมชุดเกราะ)
พื้นที่ทางตะวันตก 11

ศูนย์ข้อมูลปราสาทโอดะวะระ (ประสบการณ์สวมชุดเกราะ)

ฮะโกะเนะ ฮิโยะริ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ฮะโกะเนะ ฮิโยะริ

หาดยาวโอะอิโซะ
พื้นที่โชะนัน 5

หาดยาวโอะอิโซะ

การเดินชมศิลปะของโอะอิโสะในวันอาทิตย์
พื้นที่โชะนัน 3

การเดินชมศิลปะของโอะอิโสะในวันอาทิตย์

อะชิโนะโกะ แคมป์ มุระ
พื้นที่ทางตะวันตก 7

อะชิโนะโกะ แคมป์ มุระ

ศูนย์ควบคุมและป้องกันภัยพิบัติเมืองโยโกะฮามะ (ประสบการณ์โรงภาพยนตร์แสดงภัยพิบัติ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 9

ศูนย์ควบคุมและป้องกันภัยพิบัติเมืองโยโกะฮามะ (ประสบการณ์โรงภาพยนตร์แสดงภัยพิบัติ)

โยโกะฮามะ ซับ คลับ (โอโอคากะวะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

โยโกะฮามะ ซับ คลับ (โอโอคากะวะ)

พิพิธภัณฑ์เมืองฮิระสึกะ
พื้นที่โชะนัน 14

พิพิธภัณฑ์เมืองฮิระสึกะ