การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

โอะเซ็นจิ เอโค งุระชิ คันเคียว-กัน (ศูนย์นิเวศวิทยาโอะเซ็นจิ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

โอะเซ็นจิ เอโค งุระชิ คันเคียว-กัน (ศูนย์นิเวศวิทยาโอะเซ็นจิ)

เนินเขาโอะโมะเตะซานโดะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 0

เนินเขาโอะโมะเตะซานโดะ

เนะโกะ-คาเฟ่ ลีออน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

เนะโกะ-คาเฟ่ ลีออน

ร้านฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ อีวานเกเลี่ยน EVA Ya, ร้าน EVA
พื้นที่ทางตะวันตก 9

ร้านฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ อีวานเกเลี่ยน EVA Ya, ร้าน EVA

เดอะ เรลเวย์ มิวเซียม
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 0

เดอะ เรลเวย์ มิวเซียม

SCMAGLEV และ สวนรถไฟ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 24

SCMAGLEV และ สวนรถไฟ

สำนักงานใหญ่นิสสัน แกลลอรี่ โกลบอล
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 15

สำนักงานใหญ่นิสสัน แกลลอรี่ โกลบอล

อะชิงะระ โนะ สะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

อะชิงะระ โนะ สะโตะ

พิพิธภัณฑ์เครื่องยนต์นิสสัน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 10

พิพิธภัณฑ์เครื่องยนต์นิสสัน

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาโยโกฮะมะ

พิพิธภัณฑ์รถรางแห่งโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

พิพิธภัณฑ์รถรางแห่งโยโกฮะมะ

สวนด็อกยาร์ด
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

สวนด็อกยาร์ด

ศูนย์ฟื้นฟูน้ำภาคเหนือที่ 2
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศูนย์ฟื้นฟูน้ำภาคเหนือที่ 2

สวนโซล่า อิคะวะ
พื้นที่ใจกลาง 0

สวนโซล่า อิคะวะ

คาเฟ่นกเค้าแมว โชะนัน อาวว์ พาร์ค
พื้นที่โชะนัน 1

คาเฟ่นกเค้าแมว โชะนัน อาวว์ พาร์ค