การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เส้นทางเดินอันเงียบสงบในวัดโบราณ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 5

เส้นทางเดินอันเงียบสงบในวัดโบราณ

ระยะเวลา: 2ชม30นาที

เดินเล่นริมทะเลที่เอะโนะเด็น
พื้นที่โชะนัน 0

เดินเล่นริมทะเลที่เอะโนะเด็น

ระยะเวลา: 6ชม15นาที

ฤดูใบไม้ร่วงในเซ็นโงะคุฮะระ (ทริปไป-กลับ)
พื้นที่ทางตะวันตก 25

ฤดูใบไม้ร่วงในเซ็นโงะคุฮะระ (ทริปไป-กลับ)

ระยะเวลา: 5ชม30นาที

คอร์สซามุกาวะ: ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ในช่วงปีใหม่!
พื้นที่โชะนัน 0

คอร์สซามุกาวะ: ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ในช่วงปีใหม่!

ระยะเวลา: 5ชม45นาที

ประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่นในเมืองหลวงโบราณ, คามาคุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 36

ประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่นในเมืองหลวงโบราณ, คามาคุระ

ระยะเวลา: 5ชม30นาที