การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เดินชมโชะนัน ชิงะสะกิและหาดทางใต้
พื้นที่โชะนัน 48

เดินชมโชะนัน ชิงะสะกิและหาดทางใต้

ระยะเวลา: 4ชม45นาที

เที่ยวชมเอะโนะชิมะ
พื้นที่โชะนัน 175

เที่ยวชมเอะโนะชิมะ

ระยะเวลา: 12ชม45นาที

ฟูจิสะวะ-จุกุ และประสบการณ์เรียนทำซูชิ
พื้นที่โชะนัน 5

ฟูจิสะวะ-จุกุ และประสบการณ์เรียนทำซูชิ

ระยะเวลา: 6ชม15นาที

เรียนทำโซบะ และเดินป่าบนภูเขาทะคะโทะริ
พื้นที่โชะนัน 5

เรียนทำโซบะ และเดินป่าบนภูเขาทะคะโทะริ

ระยะเวลา: 7ชม15นาที

ทัวร์วิวภูเขาฟูจิอันยอดเยี่ยม
พื้นที่โชะนัน 3

ทัวร์วิวภูเขาฟูจิอันยอดเยี่ยม

ระยะเวลา: 12ชม

ภูมิทัศน์ชนบทของฮิรัตซึตกะ และภูเขาฟูจิ
พื้นที่โชะนัน 9

ภูมิทัศน์ชนบทของฮิรัตซึตกะ และภูเขาฟูจิ

ระยะเวลา: 7ชม45นาที