การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ไฟคริสต์มาสของมิยะงะเสะ
พื้นที่ใจกลาง 8

ไฟคริสต์มาสของมิยะงะเสะ

ระยะเวลา: 4ชม45นาที

เส้นทางปั่นจักรยานชมแม่น้ำสะไก
พื้นที่ใจกลาง 44

เส้นทางปั่นจักรยานชมแม่น้ำสะไก

ระยะเวลา: 6ชม

ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ สองวัน
พื้นที่ใจกลาง 6

ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ สองวัน

ระยะเวลา: 6ชม45นาที

แม่น้ำสะกะมิและสะพานโอะงุระ
พื้นที่ใจกลาง 2

แม่น้ำสะกะมิและสะพานโอะงุระ

ระยะเวลา: 4ชม45นาที

ทัวร์ธรรมชาติรอบพื้นที่ทะเลสาบมิยะงะเสะ
พื้นที่ใจกลาง 3

ทัวร์ธรรมชาติรอบพื้นที่ทะเลสาบมิยะงะเสะ

ระยะเวลา: 3ชม

งานประดับไฟและน้ำพุร้อน
พื้นที่ใจกลาง 22

งานประดับไฟและน้ำพุร้อน

ระยะเวลา: 4ชม

เส้นทางเดินธรรมชาติและศิลปะ สะกะมิฮะระ
พื้นที่ใจกลาง 43

เส้นทางเดินธรรมชาติและศิลปะ สะกะมิฮะระ

ระยะเวลา: 4ชม45นาที