การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียงลำดับโดย:
ทุ่งหญ้าสีเงิน
พื้นที่ทางตะวันตก

ทุ่งหญ้าสีเงิน

ยุงะวะระ ปาร์คเวย์
พื้นที่ทางตะวันตก

ยุงะวะระ ปาร์คเวย์

น้ำพุร้อนเซ็นโงะคุฮะระ
พื้นที่ทางตะวันตก

น้ำพุร้อนเซ็นโงะคุฮะระ

แอปเปิ้ลพายแสนอร่อยของ Salon de Thé Rosage, Hotel de Yama
พื้นที่ทางตะวันตก

แอปเปิ้ลพายแสนอร่อยของ Salon de Thé Rosage, Hotel de Yama

โอดะวะระ ฮะยะคะวะ เงียวซัน
พื้นที่ทางตะวันตก

โอดะวะระ ฮะยะคะวะ เงียวซัน

พิพิธภัณฑ์คัตซึตโอะบุชิ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์คัตซึตโอะบุชิ

ศาลเจ้ามัตซึตบะระ (เทศกาลเทพเจ้าชินโตอุจิงะมิ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยการปกครองตระกูลโอดะวะระ โฮะโจะ)
พื้นที่ทางตะวันตก

ศาลเจ้ามัตซึตบะระ (เทศกาลเทพเจ้าชินโตอุจิงะมิ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยการปกครองตระกูลโอดะวะระ โฮะโจะ)

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)

วัดไดคิว-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก

วัดไดคิว-จิ

เฮียวทัน อิเกะ
พื้นที่ทางตะวันตก

เฮียวทัน อิเกะ

ท่าเรือมะนะซุรุ
พื้นที่ทางตะวันตก

ท่าเรือมะนะซุรุ

หลุมฝังศพของพี่น้องโซะงะและ โทะระ โงะเซ็น
พื้นที่ทางตะวันตก

หลุมฝังศพของพี่น้องโซะงะและ โทะระ โงะเซ็น

บึงนก
พื้นที่ทางตะวันตก

บึงนก

โรงงานหลักยะมะยะสุ ฮะเนะโอะ
พื้นที่ทางตะวันตก

โรงงานหลักยะมะยะสุ ฮะเนะโอะ

โรงเรียนสอนเล่นพาราไกด์ Y.S.C. ฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

โรงเรียนสอนเล่นพาราไกด์ Y.S.C. ฮะโกะเนะ

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)
พื้นที่ทางตะวันตก

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฮะโกะเนะ

สวนอาชิงาระ มังโย
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนอาชิงาระ มังโย

73 - 90 ของ 346 ผล