การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียงลำดับโดย:
เดินชมโชะนัน ชิงะสะกิและหาดทางใต้
พื้นที่โชะนัน

เดินชมโชะนัน ชิงะสะกิและหาดทางใต้

ระยะเวลา: 4ชม45นาที

เทศกาลฮะมะโอะริแห่งชายหาดจิงะสะกิ
พื้นที่โชะนัน

เทศกาลฮะมะโอะริแห่งชายหาดจิงะสะกิ

ระยะเวลา: 3ชม15นาที

น้ำตกและก้อนหิน: สำรวจจุดมีพลังของฮิรัตซึตกะ
พื้นที่โชะนัน

น้ำตกและก้อนหิน: สำรวจจุดมีพลังของฮิรัตซึตกะ

ระยะเวลา: 2ชม30นาที

เดินป่าบนสันเขาโทะโนะสะวะ โอะโมะเตะ-โอะเนะ
พื้นที่โชะนัน

เดินป่าบนสันเขาโทะโนะสะวะ โอะโมะเตะ-โอะเนะ

ระยะเวลา: 4ชม30นาที

ฟูจิสะวะ-จุกุ และประสบการณ์เรียนทำซูชิ
พื้นที่โชะนัน

ฟูจิสะวะ-จุกุ และประสบการณ์เรียนทำซูชิ

ระยะเวลา: 6ชม15นาที

55 - 72 ของ 153 ผล