การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สัมผัสวัฒนธรรมแอนะล็อกญี่ปุ่น
พื้นที่โชะนัน 0

สัมผัสวัฒนธรรมแอนะล็อกญี่ปุ่น

ระยะเวลา: 2ชม15นาที

ลองมาผ่อนคลายด้วยการชมดอกไม้ในสะมุกะวะกัน
พื้นที่โชะนัน 2

ลองมาผ่อนคลายด้วยการชมดอกไม้ในสะมุกะวะกัน

ระยะเวลา: 4ชม15นาที