การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโอะอิโสะจากอาคารต่างๆ
พื้นที่โชะนัน 11

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโอะอิโสะจากอาคารต่างๆ

ระยะเวลา: 3ชม30นาที