การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เดินป่าที่โชะนันไดระและภูเขาโคะมะ
พื้นที่โชะนัน 15

เดินป่าที่โชะนันไดระและภูเขาโคะมะ

ระยะเวลา: 2ชม45นาที

น้ำตกและก้อนหิน: สำรวจจุดมีพลังของฮิรัตซึตกะ
พื้นที่โชะนัน 58

น้ำตกและก้อนหิน: สำรวจจุดมีพลังของฮิรัตซึตกะ

ระยะเวลา: 2ชม30นาที

เดินป่าบนสันเขาโทะโนะสะวะ โอะโมะเตะ-โอะเนะ
พื้นที่โชะนัน 5

เดินป่าบนสันเขาโทะโนะสะวะ โอะโมะเตะ-โอะเนะ

ระยะเวลา: 4ชม30นาที

โลกของโฮะคุไซและฮิโระชิเกะ
พื้นที่โชะนัน 13

โลกของโฮะคุไซและฮิโระชิเกะ

ระยะเวลา: 16ชม45นาที

พบกับดอกไม้ของนิโนะมิยะ
พื้นที่โชะนัน 3

พบกับดอกไม้ของนิโนะมิยะ

ระยะเวลา: 3ชม15นาที

สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตโชะนันด้วยการกีฬา
พื้นที่โชะนัน 5

สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตโชะนันด้วยการกีฬา

ระยะเวลา: 2ชม45นาที

เส้นทางเดินป่าระยะสั้นๆ ที่ภูเขาโคะไรยะมะ
พื้นที่โชะนัน 6

เส้นทางเดินป่าระยะสั้นๆ ที่ภูเขาโคะไรยะมะ

ระยะเวลา: 2ชม45นาที