การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ลองมาผ่อนคลายด้วยการชมดอกไม้ในสะมุกะวะกัน
พื้นที่โชะนัน 2

ลองมาผ่อนคลายด้วยการชมดอกไม้ในสะมุกะวะกัน

ระยะเวลา: 4ชม15นาที

สำรวจฟูจิสะวะ-ชุคุ แห่งอดีตเส้นทางโทะไคโดะ
พื้นที่โชะนัน 13

สำรวจฟูจิสะวะ-ชุคุ แห่งอดีตเส้นทางโทะไคโดะ

ระยะเวลา: 7ชม15นาที

ศาลเจ้าฮิรัตซึตกะ ฮะชิมันกุ และสวนฮะชิมันยะมะ
พื้นที่โชะนัน 0

ศาลเจ้าฮิรัตซึตกะ ฮะชิมันกุ และสวนฮะชิมันยะมะ

ระยะเวลา: 2ชม45นาที

เดินป่าบนสันเขาโทะโนะสะวะ โอะโมะเตะ-โอะเนะ
พื้นที่โชะนัน 5

เดินป่าบนสันเขาโทะโนะสะวะ โอะโมะเตะ-โอะเนะ

ระยะเวลา: 4ชม30นาที