การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เลือกซื้อสินค้าอันสมบูรณ์แบบที่อิสะฮะรส
พื้นที่โชะนัน 1

เลือกซื้อสินค้าอันสมบูรณ์แบบที่อิสะฮะรส

ระยะเวลา: 2ชม45นาที

หาดคุเงะนุมะและเอะโนะชิมะ
พื้นที่โชะนัน 24

หาดคุเงะนุมะและเอะโนะชิมะ

ระยะเวลา: 9ชม15นาที