การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียงลำดับโดย:
เที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในสมัยโจะมอน
พื้นที่ใจกลาง

เที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในสมัยโจะมอน

ระยะเวลา: 2ชม45นาที

แม่น้ำสะกะมิและสะพานโอะงุระ
พื้นที่ใจกลาง

แม่น้ำสะกะมิและสะพานโอะงุระ

ระยะเวลา: 4ชม45นาที

ลิ้มลองอาหารเลิศรสของเอะบินะ
พื้นที่ใจกลาง

ลิ้มลองอาหารเลิศรสของเอะบินะ

ระยะเวลา: 3ชม

เทศกาลอะซึตงิ อะยุ และอาหารที่ปรุงจากปลาอะยุ
พื้นที่ใจกลาง

เทศกาลอะซึตงิ อะยุ และอาหารที่ปรุงจากปลาอะยุ

ระยะเวลา: 4ชม30นาที

91 - 102 ของ 102 ผล