โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว

วิดีโอการท่องเที่ยว

วิดีโอที่มีหัวข้อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยรอบจังหวัดคะนะงะวะ

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิม