โยโกสุกะ เซ็นทรัล พาร์ค

โยโกะสุกะ· มิอุระ 45นาที

ข้อมูลทั่วไป

สวนสาธารณะที่สร้างขึ้นจากพื้นที่ของอดีตป้อมปราการแห่งกองทัพญี่ปุ่น สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของสวนคือ 'อนุสาวรีย์สันติภาพ' สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการ 'ปฏิญญาการยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ และในฐานะเมืองแห่งสันติภาพ' ในปี 1989 จุดที่น่าสนใจคือวิวเหนืออ่าวโตเกียวและคาบสมุทรโบะโสะ และพิพิธภัณฑ์เมืองโยโกสุกะซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรมิอุระ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

19 ฟุคะดะได, โยโกสุกะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเคคิว เมน ไลน์ สถานีโยโกสุกะ-ชุโอะ

วันหยุดทำการ

ตลอดทั้งปี

รูปถ่าย

โรงแรมโยโกสุกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โรงแรมโยโกสุกะ

เซ็นโซ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

เซ็นโซ

เทศกาลโคมไฟโรมัน อุวะมะชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

เทศกาลโคมไฟโรมัน อุวะมะชิ

ตลาดวากามัตซึ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ตลาดวากามัตซึ