โยโกะมิโซะ ยะชิกิ (บ้าน)

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

บ้านที่สร้างขึ้นในสมัยเอโดะยังคงอยู่ดังเช่นเคยเป็นมา และยังมีเครื่องใช้อีกมากมาย เช่น เครื่องมือการเกษตร ที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตของคนชนบทในสมัยนั้น มีทัวร์เที่ยวชมที่ให้บริการฟรี และมีการจัดงานกิจกรรมต่างๆ เช่น เทศกาลโคมไฟไม้ไผ่ในเดือนกันยายน ซึ่งนับว่าเป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมแห่งแรกที่ได้รับการจดทะบียนในเมืองโยโกฮะมะ

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-10-2 ชิชิงะยะ, ซึตรุมิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์ เคฮิน โทะโฮะกุ/สายเคคิว สถานีซึตรุมิ

เวลาทำการ

9:00-16:30

วันหยุดทำการ

วันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

รูปถ่าย

โอะฮะนะ เดะ โอะฮะนะชิการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นสตูดิโอโมะเงะชึต-ริว อุเจะบะนะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โอะฮะนะ เดะ โอะฮะนะชิการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นสตูดิโอโมะเงะชึต-ริว อุเจะบะนะ

อาคารอนุสรณ์โอะคุระยะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

อาคารอนุสรณ์โอะคุระยะมะ

สโนวา ชิน-โยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สโนวา ชิน-โยโกฮะมะ

ริมฝั่งแม่น้ำซึตรุมิ-งะวะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ริมฝั่งแม่น้ำซึตรุมิ-งะวะ