โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ถนนสีเขียวโยโกฮะมะ ซุยโดะ มิชิ

ถนนสีเขียวโยโกฮะมะ ซุยโดะ มิชิ

ถนนที่วิ่งผ่านเมืองสะกะมิฮะระ ทอดตัวยาวจากคะมิตซึตรุมะ 4 โชะเมะ, มินะมิ ไปยังทะนะชิไน เขตชุโอะ มีความยาวทั้งหมด 12.2 กม. และความกว้างเฉลี่ย 12 เมตร

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนไทมะซาน

สวนไทมะซาน

พื้นที่ใจกลาง
วัดมุเรียวอุโคอุจิแห่งภูเขาไทมะ

วัดมุเรียวอุโคอุจิแห่งภูเขาไทมะ

พื้นที่ใจกลาง
สวนโดะโฮะงะวะ

สวนโดะโฮะงะวะ

พื้นที่ใจกลาง
ทะนะมุไคฮะระ ไซด์

ทะนะมุไคฮะระ ไซด์

พื้นที่ใจกลาง