ถนนสีเขียวโยโกฮะมะ ซุยโดะ มิชิ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 45นาที

ข้อมูลทั่วไป

ถนนที่วิ่งผ่านเมืองสะกะมิฮะระ ทอดตัวยาวจากคะมิตซึตรุมะ 4 โชะเมะ, มินะมิ ไปยังทะนะชิไน เขตชุโอะ มีความยาวทั้งหมด 12.2 กม. และความกว้างเฉลี่ย 12 เมตร

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

คะมิมิโซะ, โชะโอะ-คุ, สะกะมิฮะระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

สวนไทมะซาน
พื้นที่ใจกลาง

สวนไทมะซาน

วัดมุเรียวอุโคอุจิแห่งภูเขาไทมะ
พื้นที่ใจกลาง

วัดมุเรียวอุโคอุจิแห่งภูเขาไทมะ

สวนโดะโฮะงะวะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนโดะโฮะงะวะ

ทะนะมุไคฮะระ ไซด์
พื้นที่ใจกลาง

ทะนะมุไคฮะระ ไซด์