พิพิธภัณฑ์โบราณคดีซานโทะโนะไดแห่งโยโกฮะมะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1ชม

ภาพถ่ายโดย: photolibrary

ข้อมูลทั่วไป

ในโอะคะมุระ เขตอิโสะโงะของเมืองโยโกฮะมะ มีร่องรอยของหมู่บ้านจากยุคโจะมอน, ยะโยะอิ และโคะฟุน ซากปรักหักพังตั้งอยู่ในพื้นที่ราบประมาณ 10,000 ตารางเมตร ของเนินเขาที่สูงเล็กน้อยประมาณ 55 เมตร และได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติในปี 1966 ในปีต่อมาพิพิธภัณฑ์โบราณคดีซานโตะโนะได (Santonodai Archaeology Museum) ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมพร้อมกับซากปรักหักพัง และปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มเล็ก ของซีดี 'Sumire' จากกลุ่มนักร้อง 'Yuzu' จากโยโกฮะมะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

4-11-22 โอะคะมุระ, อิโสะโงะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

ซับเวย์บลูไลน์ของเมืองโยโกฮะมะ สถานีงุมโยะจิ

เวลาทำการ

เมษายน-กันยายน 9:00 –17:00 น / ตุลาคม-มีนาคม 9:00–16:00 น

วันหยุดทำการ

วันจันทร์ วันรุ่งขึ้นหลังวันหยุดราชการ และวันหยุดปีใหม่

รูปถ่าย

เซนโตส มินะมิ คุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

เซนโตส มินะมิ คุ

โรงเรียนประดิษฐ์ตัวอักษร โคะอุกะ อะวะซุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โรงเรียนประดิษฐ์ตัวอักษร โคะอุกะ อะวะซุ

ทางเดินริมแม่น้ำโอโอคะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ทางเดินริมแม่น้ำโอโอคะ

ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ