Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์โบราณคดีซานโทะโนะไดแห่งโยโกฮะมะ

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีซานโทะโนะไดแห่งโยโกฮะมะ

ในโอะคะมุระ เขตอิโสะโงะของเมืองโยโกฮะมะ มีร่องรอยของหมู่บ้านจากยุคโจะมอน, ยะโยะอิ และโคะฟุน ซากปรักหักพังตั้งอยู่ในพื้นที่ราบประมาณ 10,000 ตารางเมตร ของเนินเขาที่สูงเล็กน้อยประมาณ 55 เมตร และได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติในปี 1966 ในปีต่อมาพิพิธภัณฑ์โบราณคดีซานโตะโนะได (Santonodai Archaeology Museum) ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมพร้อมกับซากปรักหักพัง และปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มเล็ก ของซีดี 'Sumire' จากกลุ่มนักร้อง 'Yuzu' จากโยโกฮะมะ

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ
  • เมษายน-กันยายน 9:00 –17:00 น / ตุลาคม-มีนาคม 9:00–16:00 น

ระยะเวลา : 1ชม

วันหยุดทำการ วันจันทร์ วันรุ่งขึ้นหลังวันหยุดราชการ และวันหยุดปีใหม่
การเข้าถึง ซับเวย์บลูไลน์ของเมืองโยโกฮะมะ สถานีงุมโยะจิ
สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เซนโตส มินะมิ คุ

เซนโตส มินะมิ คุ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
โรงเรียนประดิษฐ์ตัวอักษร โคะอุกะ อะวะซุ

โรงเรียนประดิษฐ์ตัวอักษร โคะอุกะ อะวะซุ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
ทางเดินริมแม่น้ำโอโอคะ

ทางเดินริมแม่น้ำโอโอคะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ

ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

รูปถ่าย