โบสถ์คริสต์จักรโยโกฮะมะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ตั้งอยู่ด้านหน้าของสุสานต่างชาติในย่านยะมะเตะ เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่รักษาประเพณีของชาวคริสตจักรในอังกฤษไว้เป็นเวลา 2,000 ปี โดยการที่ผู้อุทิศตนต่อโบสถ์คริสต์จักรโยโกฮะมะจะสวดมนต์โดยใช้หนังสือสวดมนต์

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

235 ยะมะเตะ-โนะ, นะคะ-คุ, โยโกฮะมะ

การเข้าถึง

สายมินะโตะมิไร, สถานีโมะโตะมะชิ-ชุคะไก

รูปถ่าย

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 234
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 234

พิพิธภัณฑ์ยะมะเตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 15

พิพิธภัณฑ์ยะมะเตะ

เอะโนะคิเท
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 12

เอะโนะคิเท

งานฮะนะ โตะ อุตซึตวะ โนะ (ยะมะเตะ เซโยะอุกัน)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 6

งานฮะนะ โตะ อุตซึตวะ โนะ (ยะมะเตะ เซโยะอุกัน)