ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สวนยะมะโตะ อิสุมิ-โนะ-โมะร

สวนยะมะโตะ อิสุมิ-โนะ-โมะร

สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นท้องแม่น้ำ ในเกียวโดะอุมินกะ-อน คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพของสะโทะยะมะในญี่ปุ่น

ข้อมูลสำคัญ

วันหยุดทำการ ไม่มี
ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่ที่มีให้บริการ
  • รองรับเก้าอี้รถเข็น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Kyodo Minkaen

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Kyodo Minkaen

พื้นที่ใจกลาง
ฟาร์มผักตามฤดูกาล ชุนไซ

ฟาร์มผักตามฤดูกาล ชุนไซ

พื้นที่ใจกลาง
ทางเดินของสถานีคตโตะอุอิชิ ยะมะโตะ (Kottouichi Yamato)

ทางเดินของสถานีคตโตะอุอิชิ ยะมะโตะ (Kottouichi Yamato)

พื้นที่ใจกลาง
คานากาวะ ยามาโตะ เอวะ โอโดริ

คานากาวะ ยามาโตะ เอวะ โอโดริ

พื้นที่ใจกลาง