ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สวนวะคะมิยะ, สวนพลัม

สวนวะคะมิยะ, สวนพลัม

ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคม ต้นพลัม 44 ต้น 10 สายพันธ์ุ จะออกดอกบานสะพรั่ง

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีฮอน-อะซึตงิ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

อมันดาฮิลล์

อมันดาฮิลล์

อัตสึกิ
วนอุทยานนานะซาวะ

วนอุทยานนานะซาวะ

อัตสึกิ
เส้นทางเดินป่าฮินะตะ-ยะคุชิ

เส้นทางเดินป่าฮินะตะ-ยะคุชิ

อัตสึกิ
โรงเบียร์โคกาเนะอิ

โรงเบียร์โคกาเนะอิ

อัตสึกิ
มีข้อเสนอ