สวนวะคะมิยะ, สวนพลัม

พื้นที่ใจกลาง 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคม ต้นพลัม 44 ต้น 10 สายพันธ์ุ จะออกดอกบานสะพรั่ง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-38-39 โมริโนะสะโตะ, อะซึตงิ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีฮอน-อะซึตงิ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

อมันดาฮิลล์
พื้นที่ใจกลาง

อมันดาฮิลล์

สวนป่านะนะสะวะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนป่านะนะสะวะ

เส้นทางเดินป่าฮินะตะ-ยะคุชิ
พื้นที่ใจกลาง

เส้นทางเดินป่าฮินะตะ-ยะคุชิ

โรงกลั่นสาเกโคะงะเน
พื้นที่ใจกลาง

โรงกลั่นสาเกโคะงะเน