จุดชมวิว 'Japan Hundred moon' ในเอะโนะชิมะ

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ที่สวยงามจากระเบียงชมวิวที่เอะโนะชิมะ ซึ่งมีชื่อว่า ซี แคนเดิ้ล

รูปถ่าย

เพรชพลอยแห่งโชะนัน
พื้นที่โชะนัน

เพรชพลอยแห่งโชะนัน

สวนเอะโนะชิมะ ซามูเอล คอกกิ้ง, เอะโนะชิมะ ซี แคนเดิล
พื้นที่โชะนัน

สวนเอะโนะชิมะ ซามูเอล คอกกิ้ง, เอะโนะชิมะ ซี แคนเดิล

มัตซึตโมะโตะกัน (เรียนทำโซบะ)
พื้นที่โชะนัน

มัตซึตโมะโตะกัน (เรียนทำโซบะ)

งานเปลือกหอย (พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยโลก)
พื้นที่โชะนัน

งานเปลือกหอย (พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยโลก)