ข้อมูลทั่วไป

ศาลเจ้าโชะฮะชิมันและสุสานสัตว์เลี้ยง Yasuragi no Mori มีคลอง (แม่น้ำทอนโมะริ) ที่ไหลจากบึงทะคิซะวะ และเป็นที่สำหรับชมหิ่งห้อย

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

19-1 ฮัตซึตยะมะ, มิยะเม-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโตคิว เด็น-เอ็น-โชิ สถานีมิโซะโนะคุชิ / สายโอดะคิว สถานีโนะโบะริโตะ

รูปถ่าย

ศาลเจ้าชิระฮะตะ ฮะชิมัน ไดจิน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศาลเจ้าชิระฮะตะ ฮะชิมัน ไดจิน

สวนกุหลาบอิคุตะ เรียวคุชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนกุหลาบอิคุตะ เรียวคุชิ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คาวาสะกิ (ท้องฟ้าจำลอง)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คาวาสะกิ (ท้องฟ้าจำลอง)

คาเฟ่ โฮะชิเมะงุริ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

คาเฟ่ โฮะชิเมะงุริ