หลุมฝังศพของโฮะโจะ อุจิมะสะ : โฮะโจะ อุจิเทะรุ

พื้นที่ทางตะวันตก 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

หลุมฝังศพของโฮะโจะ อุจิมะสะ หัวหน้าคนที่สี่ของสายตระกูลโฮะโจะ และ อุจิเทะรุ ซึ่งเป็นพี่ชายของเขา เป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่นว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-7-8 สะคะเอะโชะ, โอดะวะระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีโอดะวะระ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ตรอกแฟชั่น
พื้นที่ทางตะวันตก

ตรอกแฟชั่น

ชินริอุ
พื้นที่ทางตะวันตก

ชินริอุ

พิพิธภัณฑ์มาชิคาโดะ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์มาชิคาโดะ

ทาคุมิ-กัน (ร้านงานฝีมือ)
พื้นที่ทางตะวันตก

ทาคุมิ-กัน (ร้านงานฝีมือ)