ทางเดินป่าเท็น-เอ็น

โยโกะสุกะ· มิอุระ 1ชม30นาที

Photos Provided by photolibery

ข้อมูลทั่วไป

ยังรู้จักกันในชื่อ คามาคุระแอลป์ เส้นทางเดินป่าแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่สูงชัน และไหล่เขาที่มีวิวอันตระการตา แนะนำสำหรับนักเดินป่าที่มีประสบการณ์

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

คามาคุระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

รูปถ่าย

ไคบุกิ จิโซะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ไคบุกิ จิโซะ

วัดโจะเมียว คิเซ็น'อัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโจะเมียว คิเซ็น'อัน

โจะเมียว-จิ วัด
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โจะเมียว-จิ วัด

โรงแรมคามาคุระ โคคอน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โรงแรมคามาคุระ โคคอน