Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สะพานทาคาดะ

สะพานทาคาดะ

ติดต่อ

สร้างในปี 1924 และใช้ข้ามแม่น้ำซากามิ กล่าวกันว่าชื่อสะพานนี้เกิดจากการนำตัวอักษรแรกของสองหมู่บ้านมารวมกัน (หมู่บ้านทาคามิเนะทางฝั่งขวาของแม่น้ำ; และหมู่บ้านทามุระทางฝั่งซ้าย)

ข้อมูลสำคัญ

สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เทศกาลดอกไม้ไฟซากามิฮาระโนเรียว

เทศกาลดอกไม้ไฟซากามิฮาระโนเรียว

พื้นที่ใจกลาง
วิวทั้งแปดของแม่น้ำสะกะมิงะวะ

วิวทั้งแปดของแม่น้ำสะกะมิงะวะ

พื้นที่ใจกลาง
เดินชมพื้นที่ซุยโงะอุ-ทะนะ

เดินชมพื้นที่ซุยโงะอุ-ทะนะ

พื้นที่ใจกลาง
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สะกะมิงะวะ ฟุเรอิ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สะกะมิงะวะ ฟุเรอิ

พื้นที่ใจกลาง

รูปถ่าย