ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าสุซุคะเมียว

ศาลเจ้าสุซุคะเมียว

สถานที่สำหรับบูชาเทพเจ้าชินโตของเมืองซะมะ กล่าวกันว่าก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิคินเม (539 ~ 571) ในบริเวณมีแผ่นหินที่เขียนคำกลอนไฮกุโดยนักบรรณานุกรมชื่อดัง โชะโซะ ไซโตะ ผู้ที่เกิดในสุซุกะ (Suzuka) นอกจากนี้ยังมีบ้านจากสมัยโจะมอน ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของเมือง

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

9.00-16.30 น

ช่วงเวลา

1ชม

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีซะมะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ศาลเจ้าซามะ

ศาลเจ้าซามะ

ซามะ
สวนซะมะ ยะโตะยะมะ

สวนซะมะ ยะโตะยะมะ

ซามะ
ทุ่งทานตะวันซะมะ

ทุ่งทานตะวันซะมะ

ซามะ
สวนคะนิงะสะวะ

สวนคะนิงะสะวะ

ซามะ