โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าสุซุคะเมียว

ศาลเจ้าสุซุคะเมียว

สถานที่สำหรับบูชาเทพเจ้าชินโตของเมืองซะมะ กล่าวกันว่าก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิคินเม (539 ~ 571) ในบริเวณมีแผ่นหินที่เขียนคำกลอนไฮกุโดยนักบรรณานุกรมชื่อดัง โชะโซะ ไซโตะ ผู้ที่เกิดในสุซุกะ (Suzuka) นอกจากนี้ยังมีบ้านจากสมัยโจะมอน ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของเมือง

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

9.00-16.30 น

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาทำการของการให้บริการการความสะดวกต่างๆ
ระยะเวลา

1ชม

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีซะมะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ศาลเจ้าซามะ

ศาลเจ้าซามะ

พื้นที่ใจกลาง
สวนซะมะ ยะโตะยะมะ

สวนซะมะ ยะโตะยะมะ

พื้นที่ใจกลาง
ทุ่งทานตะวันซะมะ

ทุ่งทานตะวันซะมะ

พื้นที่ใจกลาง
สวนคะนิงะสะวะ

สวนคะนิงะสะวะ

พื้นที่ใจกลาง