ศาลเจ้าสุซุคะเมียว

พื้นที่ใจกลาง 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่สำหรับบูชาเทพเจ้าชินโตของเมืองซะมะ กล่าวกันว่าก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิคินเม (539 ~ 571) ในบริเวณมีแผ่นหินที่เขียนคำกลอนไฮกุโดยนักบรรณานุกรมชื่อดัง โชะโซะ ไซโตะ ผู้ที่เกิดในสุซุกะ (Suzuka) นอกจากนี้ยังมีบ้านจากสมัยโจะมอน ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของเมือง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1 โชะเมะ-3500 อิริยะ, ซะมะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีซะมะ

เวลาทำการ

9.00-16.30 น

รูปถ่าย

ศาลเจ้าซามะ
พื้นที่ใจกลาง

ศาลเจ้าซามะ

สวนซะมะ ยะโตะยะมะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนซะมะ ยะโตะยะมะ

ทุ่งทานตะวันซะมะ
พื้นที่ใจกลาง

ทุ่งทานตะวันซะมะ

สวนคะนิงะสะวะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนคะนิงะสะวะ