ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สะพานโชวะ

สะพานโชวะ

สร้างขึ้นในปี 1931, สะพานแห่งนี้ใช้ข้ามแม่น้ำซากามิ แต่เดิมมีเรือข้ามฝากชื่อไทมะ-โนะ-วาตาชิที่บริการใกล้กับสะพาน แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่เรือข้ามฝากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม สะพานโชวะก็ถูกสร้างขึ้นมาแทน

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ตำแหน่งของไทมะ-โนะ-วาตาชิ (เรือข้ามฟาก) image

ตำแหน่งของไทมะ-โนะ-วาตาชิ (เรือข้ามฟาก)

ซุากามิฮาระ
สวนไทมะซาน image

สวนไทมะซาน

ซุากามิฮาระ
วัดมุเรียวอุโคอุจิแห่งภูเขาไทมะ image

วัดมุเรียวอุโคอุจิแห่งภูเขาไทมะ

ซุากามิฮาระ
ระเบียงชมวิวน้ำตกซานดัน-ทะกิ image

ระเบียงชมวิวน้ำตกซานดัน-ทะกิ

ซุากามิฮาระ