ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สะพานโชวะ

สะพานโชวะ

สร้างขึ้นในปี 1931, สะพานแห่งนี้ใช้ข้ามแม่น้ำซากามิ แต่เดิมมีเรือข้ามฝากชื่อไทมะ-โนะ-วาตาชิที่บริการใกล้กับสะพาน แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่เรือข้ามฝากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม สะพานโชวะก็ถูกสร้างขึ้นมาแทน

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ตำแหน่งของไทมะ-โนะ-วาตาชิ (เรือข้ามฟาก)

ตำแหน่งของไทมะ-โนะ-วาตาชิ (เรือข้ามฟาก)

30 ซุากามิฮาระ
สวนไทมะซาน

สวนไทมะซาน

45 ซุากามิฮาระ
วัดมุเรียวอุโคอุจิแห่งภูเขาไทมะ

วัดมุเรียวอุโคอุจิแห่งภูเขาไทมะ

30 ซุากามิฮาระ
ระเบียงชมวิวน้ำตกซานดัน-ทะกิ

ระเบียงชมวิวน้ำตกซานดัน-ทะกิ

45 ซุากามิฮาระ