ข้อมูลทั่วไป

สร้างขึ้นในปี 1931, สะพานแห่งนี้ใช้ข้ามแม่น้ำซากามิ แต่เดิมมีเรือข้ามฝากชื่อไทมะ-โนะ-วาตาชิที่บริการใกล้กับสะพาน แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่เรือข้ามฝากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม สะพานโชวะก็ถูกสร้างขึ้นมาแทน

รูปถ่าย

ตำแหน่งของไทมะ-โนะ-วาตาชิ (เรือข้ามฟาก)
พื้นที่ใจกลาง

ตำแหน่งของไทมะ-โนะ-วาตาชิ (เรือข้ามฟาก)

สวนไทมะซาน
พื้นที่ใจกลาง

สวนไทมะซาน

วัดมุเรียวอุโคอุจิแห่งภูเขาไทมะ
พื้นที่ใจกลาง

วัดมุเรียวอุโคอุจิแห่งภูเขาไทมะ

ระเบียงชมวิวน้ำตกซานดัน-ทะกิ
พื้นที่ใจกลาง

ระเบียงชมวิวน้ำตกซานดัน-ทะกิ