โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ช้อปปิ้งที่อะฟุรินะ อิเสะฮะระ

ช้อปปิ้งที่อะฟุรินะ อิเสะฮะระ

ผักและผลไม้หลากหลายชนิดเป็นที่นิยมของผู้คน ตลอดทั้งปีจะมีการจัด ‘วันขอบคุณลูกค้า’ ซึ่งร้านค้าต่างๆ จัดจำหน่ายดอกไม้ และกระถางต้นไม้ ซึ่งเป็นที่พอใจของลูกค้า

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

9:00~17:00

ระยะเวลา : 1ชม

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีอิเสะฮะระ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ร้านขนมหวานซาโนยะ

ร้านขนมหวานซาโนยะ

พื้นที่โชะนัน
ร้านฮานะโกโซย

ร้านฮานะโกโซย

พื้นที่โชะนัน
ร้าน Select Shop YAMAMOTO

ร้าน Select Shop YAMAMOTO

พื้นที่โชะนัน
ศาลเจ้า อิเซฮาระดาอิ

ศาลเจ้า อิเซฮาระดาอิ

พื้นที่โชะนัน