ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าชิระซาสะ อินาริ

ศาลเจ้าชิระซาสะ อินาริ

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในสามศาลเจ้าอินาริหลักในภูมิภาคคันโต โดยมีน้ำพุที่เรียกว่าอิคคันดะ ยุซุย และบ่อน้ำฮิคาริโมะอยู่ภายในบริเวณ เพดานของโถงบูชาประดับด้วยภาพวาดของเทพเจ้ามังกรและสมบัติที่เปิดให้อ่านได้ฟรี ห้องโถงจะเนืองแน่นไปด้วยผู้มาสักการะในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นอกจากนี้เรายังจัดตลาดนัดของเก่าเป็นประจำ

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

ประทับตราแสตมป์ศาลเจ้า: 09:00 - 16:30 น. (สักการะได้ตลอด 24 ชม.)

ช่วงเวลา

15นาที

การเข้าถึง

สถานีโอดะคิว ฮาดาโนะ (บนสายโอดะคิว โอดะวาระ)

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ชมดอกซากุระบานที่โรงเรียนประถมฮาดาโนะ ซิตี้ เซ้าท์

ชมดอกซากุระบานที่โรงเรียนประถมฮาดาโนะ ซิตี้ เซ้าท์

ฮาดาโนะ
น้ำพุมาอิมาอิ

น้ำพุมาอิมาอิ

ฮาดาโนะ
สวนอิไมซุมิโฮะทะรุ

สวนอิไมซุมิโฮะทะรุ

ฮาดาโนะ
สวนอิมาอิซุมิ เมอิสุอิ ซากุระ(ต้นซากุระ)

สวนอิมาอิซุมิ เมอิสุอิ ซากุระ(ต้นซากุระ)

ฮาดาโนะ