ศาลเจ้าชิระฮิเกะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ30นาที

ข้อมูลทั่วไป

หนึ่งในเทพเจ้าแห่งโชค โชะอันจุโระจิน ประดิษฐานอยู่ที่นี่ สำหรับขอพรให้รอดปลอดภัยในทะเล

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1793, โคะอะจิโระ, มิสะกิ-มะชิ, มิอุระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

046-881-7676

รูปถ่าย

ป่าโคะอะจิโระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 17

ป่าโคะอะจิโระ

มะรุยุมะระ (ล่องเรือตกปลา)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 10

มะรุยุมะระ (ล่องเรือตกปลา)

เอะโนะกิ เทอเรส
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

เอะโนะกิ เทอเรส

ล่องเรือในอะบุระซุโบะ / ฮะยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ล่องเรือในอะบุระซุโบะ / ฮะยะมะ