ข้อมูลทั่วไป

หนึ่งในเทพเจ้าแห่งโชค โชะอันจุโระจิน ประดิษฐานอยู่ที่นี่ สำหรับขอพรให้รอดปลอดภัยในทะเล

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1793, โคะอะจิโระ, มิสะกิ-มะชิ, มิอุระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

046-881-7676

รูปถ่าย

ป่าโคะอะจิโระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ป่าโคะอะจิโระ

มะรุยุมะระ (ล่องเรือตกปลา)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

มะรุยุมะระ (ล่องเรือตกปลา)

เอะโนะกิ เทอเรส
โยโกะสุกะ· มิอุระ

เอะโนะกิ เทอเรส

ล่องเรือในอะบุระซุโบะ / ฮะยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ล่องเรือในอะบุระซุโบะ / ฮะยะมะ