สวนซากุระโดะเทะโคะฟุน

พื้นที่โชะนัน 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

สะคุระโดะเตะ โคะฟุน (Sakuradote Kofun) ตั้งอยู่กลางแม่น้ำมิซุนะชิ ที่ไหลผ่านฮะดะโนะได้รับการค้นพบโคะฟุน (หลุมฝังศพโบราณ) ถึง 35 หลุมในบริเวณนี้ จัดว่าเป็นกลุ่มหลุมฝังศพที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด สวนสะคุระโดะเตะ โคะฟุน มีสุสานฝังศพเจ็ดแห่ง (อนุรักษ์ไว้หกแห่งและได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อีกหนึ่งแห่ง) รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ที่คุณสามารถชมศิลปวัตถุ, แบบจำลอง และรูปถ่ายต่างๆ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โฮะริยะมะชิตะ, ฮะดะโนะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีชิบุสะวะ

เวลาทำการ

9:00 –17:00 น

วันหยุดทำการ

วันจันทร์ วันหยุดปีใหม่ และวันรุ่งขึ้นหลังจากวันหยุดราชการ

รูปถ่าย

โรงกลั่นสาเกคะเน
พื้นที่โชะนัน

โรงกลั่นสาเกคะเน

ฟาร์มสตรอเบอร์รี่คะทะโนะ
พื้นที่โชะนัน

ฟาร์มสตรอเบอร์รี่คะทะโนะ

สวนพฤกษศาสตร์โจะโตะคุอิน
พื้นที่โชะนัน

สวนพฤกษศาสตร์โจะโตะคุอิน

ศาลเจ้าอิซุมิ สะกะมิบุนชิ
พื้นที่ใจกลาง

ศาลเจ้าอิซุมิ สะกะมิบุนชิ