จุดมีพลัง (ออนนะซะกะ โนะ นะนะ ฟุชิงิ)

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ระหว่างทางไปศาลเจ้าโอะยะมะ อะฟุริ นอกเหนือจาก Onnazaka no Nana Fushigi แล้วยังมีจุดที่มีพลังอีกมากมายเช่น น้ำตกนิจุ, โนะรอย โนะ สุงิ, ฟุอุฟุ สุงิ, โบะทัน อิวะ ออนนะซะกะ: เนินเขาจากสถานีโอะยะมะ เคเบิ้ล ~ ศาลเจ้าโอะยะมะ อะฟุริ ※ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง จะมีการประดับไฟใบไม้เปลี่ยนสี

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โอะยะมะ, อิเสะฮะระ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีอิเสะฮะระ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

โอโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์
พื้นที่โชะนัน

โอโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์

น้ำตกโมะโตะทะกิ "น้ำตกฟุโดะ-ทะกิ"
พื้นที่โชะนัน

น้ำตกโมะโตะทะกิ "น้ำตกฟุโดะ-ทะกิ"

สถานียามาเดระ
พื้นที่โชะนัน

สถานียามาเดระ

วัดโอะยะมะ-เดะระ
พื้นที่โชะนัน

วัดโอะยะมะ-เดะระ