พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอคะดะ

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม30นาที

ข้อมูลทั่วไป

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในบริเวณอดีตโรงแรมไคคะเท (ประมาณ 6,300 ตารางเมตร) ซึ่งเป็นโรงแรมสำหรับชาวตะวันตกในสมัยเมจิ พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร 5 ชั้น มีเนื้อที่ประมาณ 7,700 ตารางเมตร และพื้นที่จัดนิทรรศการประมาณ 5,000 ตารางเมตร มีการจัดแสดงศิลปะโบราณและสมัยใหม่ของญี่ปุ่น จีน และเกาหลี ซึ่งสะสมโดย Kazuo Okada ผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

493-1 โคะวะคุดะนิ, ฮะโะเนะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายฮะโกะเนะ โทะซาน เรลเวย์ สถานีโคะวะคิดะนิ

เวลาทำการ

9:00~17:00

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่: 2800 เยน เด็ก: 1800 เยน

รูปถ่าย

ฮะโกะเนะ โคะวะคิเอ็น เท็นยุ
พื้นที่ทางตะวันตก

ฮะโกะเนะ โคะวะคิเอ็น เท็นยุ

ฮะโกะเนะ โคะวะคิ-เอ็น ยุเนสซุน
พื้นที่ทางตะวันตก

ฮะโกะเนะ โคะวะคิ-เอ็น ยุเนสซุน

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฮะโกะเนะ

ฮะโกะเนะ คราฟเฮ้าส์ (สวนโงะระ)
พื้นที่ทางตะวันตก

ฮะโกะเนะ คราฟเฮ้าส์ (สวนโงะระ)