โอะฮะนะ เดะ โอะฮะนะชิการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นสตูดิโอโมะเงะชึต-ริว อุเจะบะนะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1ชม30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ปฏิสัมพันธ์กับดอกไม้จะนำพาคุณไปสู่การสร้างสรรอิเคะบะนะ (การจัดดอกไม้ญี่ปุ่น) ของคุณเอง แต่ละบุคคลมีสุนทรียภาพเป็นของตัวเอง การจัดดอกไม้ทำให้คุณเป็นอิสระจากใจ, ช่างคิด และเป็นผู้สื่อสารที่ดี นอกจากนี้คุณยังสามารถสัมผัสกับดอกไม้ตามฤดูกาลของญี่ปุ่น การจัดดอกไม้ญี่ปุ่นใช้พื้นที่อย่างมีคุณค่า คุณสามารถรับรู้ความหมายของพื้นที่ระหว่างพรรณไม้และความว่าง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮิโยชิฮอน-โช, เขตโคฮากุ, เมืองโยโกฮามะ, คานากาวะ

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับแต่ละคลาสเรียน

วันหยุดทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

ค่าใช้จ่าย

จำเป็นต้องมีการยืนยัน ขึ้นอยู่กับแต่ละชั้นเรียนการสำรองที่เป็นสิ่งจำเป็น

รูปถ่าย

อาคารอนุสรณ์โอะคุระยะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

อาคารอนุสรณ์โอะคุระยะมะ

โยโกะมิโซะ ยะชิกิ (บ้าน)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โยโกะมิโซะ ยะชิกิ (บ้าน)

โยโกฮามะ อารีน่า
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โยโกฮามะ อารีน่า

ริมฝั่งแม่น้ำซึตรุมิ-งะวะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ริมฝั่งแม่น้ำซึตรุมิ-งะวะ