นะนะคุนิ โทะเงะ/เอ็นโดะ ฮะระ

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของภูเขา และดอกไม้ตามฤดูกาลจากบริเวณนี้ รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ซึตชิยะ, ฮิรัตซึตกะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีฮิรัตซึตกะ→ขึ้นรถเมล์ไปยังสถานีอิโนะงุชิ-ฮะดะโนะทางออกทางใต้→ลงรถที่นะนะโงะคุโทะอุเงะ→เดิน 10 นาที

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

สวนสาธารณะอิตสุคุชิมา ชิสเซอิ
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนสาธารณะอิตสุคุชิมา ชิสเซอิ

สวนดอกเบญจมาศ ซึตชิยะ
พื้นที่โชะนัน

สวนดอกเบญจมาศ ซึตชิยะ

ถนนทางเดินฮาดาโนะ ซากุระ-มิชิ
พื้นที่โชะนัน

ถนนทางเดินฮาดาโนะ ซากุระ-มิชิ

นะไค อินเตอร์ เซอร์กิต
พื้นที่ทางตะวันตก

นะไค อินเตอร์ เซอร์กิต