โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
นะนะคุนิ โทะเงะ/เอ็นโดะ ฮะระ

นะนะคุนิ โทะเงะ/เอ็นโดะ ฮะระ

เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของภูเขา และดอกไม้ตามฤดูกาลจากบริเวณนี้ รูปภาพโดย photolibrary

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีฮิรัตซึตกะ→ขึ้นรถเมล์ไปยังสถานีอิโนะงุชิ-ฮะดะโนะทางออกทางใต้→ลงรถที่นะนะโงะคุโทะอุเงะ→เดิน 10 นาที

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนสาธารณะอิตสุคุชิมา ชิสเซอิ

สวนสาธารณะอิตสุคุชิมา ชิสเซอิ

พื้นที่ทางตะวันตก
สวนดอกเบญจมาศ ซึตชิยะ

สวนดอกเบญจมาศ ซึตชิยะ

พื้นที่โชะนัน
ถนนทางเดินฮาดาโนะ ซากุระ-มิชิ

ถนนทางเดินฮาดาโนะ ซากุระ-มิชิ

พื้นที่โชะนัน
นะไค อินเตอร์ เซอร์กิต

นะไค อินเตอร์ เซอร์กิต

พื้นที่ทางตะวันตก