ข้อมูลทั่วไป

ร้านอาหารฝรั่งเศสในโมะโตะมะชิ โยโกฮะมะ ซึ่งเปิดให้บริการในปี 1981 เป็นร้านที่มีเป้าหมายในการใช้ผลผลิตในท้องถิ่นเพื่อการบริโภคในท้องถิ่นโดยการเพิ่มสไตล์โยโกฮะมะดั้งเดิมของมุเทะคิโระอุในอาหารฝรั่งเศสตะวันตก พวกเขาพยายามสร้างเมนูอาหารที่เบาและใช้ประโยชน์จาก รสชาติของส่วนผสม

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-96 โมะโตะมะชิ, นะคะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายมินะโตะมิไร สถานีโมะโตะมะชิ-จุคะไก

เวลาทำการ

มื้อกลางวัน 11.30-14.30 น มื้อเย็น 17.00-20.00 น

วันหยุดทำการ

หยุดที่ไม่สม่ำเสมอในวันจันทร์

รูปถ่าย

คลาสเรียนทำซูชิม้วน "คุรุริ"
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

คลาสเรียนทำซูชิม้วน "คุรุริ"

สวนโยโกฮามะ เฮียคุดัน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนโยโกฮามะ เฮียคุดัน

ฮะมะโมะเนียว (สินค้าที่มีรูปภูเขาฟูจิ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ฮะมะโมะเนียว (สินค้าที่มีรูปภูเขาฟูจิ)

ถนนหัตถกรรม โมะโตะมะชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ถนนหัตถกรรม โมะโตะมะชิ