โมะริโตะ ไดเมียวจิน

โยโกะสุกะ· มิอุระ30นาที

รายละเอียด

เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในวิวพาโนราม่าของภูเขาฟูจิมาแต่โบราณกาล และยังขึ้นชื่อในวิวพระอาทิตย์ตกดิน วิวอาทิตย์ตกดินพร้อมกับวิภูเขาฟูจินั้นงดงามตระการตา

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1025, โฮะริโนะอุชิ, ฮะยะมะ-โชะ, มิอุระ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

046-875-2681

รูปถ่าย

SCAPES THE SUITE

SCAPES THE SUITE

ชายฝั่งทะเลชินนะเสะ

ชายฝั่งทะเลชินนะเสะ

ประสบการณ์ยืนพายเรือHayama Ocean Sports

ประสบการณ์ยืนพายเรือ Hayama Ocean Sports

อาคารอนุสรณ์โฮชุน ยะมะงุชิ
คูปอง

อาคารอนุสรณ์โฮชุน ยะมะงุชิ