โมะริโตะ ไดเมียวจิน

โยโกะสุกะ· มิอุระ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในวิวพาโนราม่าของภูเขาฟูจิมาแต่โบราณกาล และยังขึ้นชื่อในวิวพระอาทิตย์ตกดิน วิวอาทิตย์ตกดินพร้อมกับวิภูเขาฟูจินั้นงดงามตระการตา

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1025, โฮะริโนะอุชิ, ฮะยะมะ-โชะ, มิอุระ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

046-875-2681

รูปถ่าย

SCAPES THE SUITE
โยโกะสุกะ· มิอุระ

SCAPES THE SUITE

ชายฝั่งทะเลชินนะเสะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ชายฝั่งทะเลชินนะเสะ

ประสบการณ์ยืนพายเรือHayama Ocean Sports
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ประสบการณ์ยืนพายเรือHayama Ocean Sports

อาคารอนุสรณ์โฮชุน ยะมะงุชิ คูปอง
โยโกะสุกะ· มิอุระ

อาคารอนุสรณ์โฮชุน ยะมะงุชิ