ศูนย์น้ำและพลังงานเขื่อนมิยะงะเสะ

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

เป็นสถานที่ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนและแหล่งน้ำ ที่คุณสามารถเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ บนพื้นฐานของแนวคิด "การเรียนรู้ในขณะที่มีความสนุกสนาน" สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

5157 โอะสะวะ, ฮันบะระ, อะอิโคะ-กุน, อะอิคะวะ-มะชิ, คะนะงะวะ (ในโอะเซ็นจิ เซ็นเตอร์)

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีฮอน-อะซึตงิ→ขึ้นรถเมล์ที่ไปยังท่ารถ อะอิคะวะ-โอะฮะชิ

เวลาทำการ

9: 00 ~ 17: 00 (เข้าได้จนถึง 16:30 น.) ※ธันวาคม ~ มีนาคม: 10: 00 ~ 16: 00 (เข้าได้จนถึงเวลา 15:30 น.)

วันหยุดทำการ

วันจันทร์ (วันหยุดราชการเปิดให้บริการ) ปิดในวันรุ่งขึ้น) วันสิ้นปีและปีใหม่

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย