ข้อมูลทั่วไป

ทำสมาธิท่ามกลางป่าไผ่จะช่วยให้คุณผ่อนคลาย สวนอะโรมาติกจะบำบัดความเครียดของคุณ คุณสามารถเดินเล่นไปบนถนนที่มีต้นกิงโกะยืนเรียงรายอยู่สองข้างทาง ที่ตลาดเกษตรกรคุณสามารถเลือกซื้อผลผลิตพิเศษในท้องถิ่น ที่ร้านอาหารคุณสามารถลิ้มลองอาหารจานโปรดที่ปรุงจากผลผลิตสดใหม่ในท้องถิ่น

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

300 ยะมะดะ, โอะมะชิ, อะชิงะระ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีชิน-มัตซึตดะ

เวลาทำการ

9:30-17:00

วันหยุดทำการ

วันหยุดปีใหม่

รูปถ่าย

สวนบลูเบอรี่อาซาฮี
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนบลูเบอรี่อาซาฮี

โฮะอุคะเอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก

โฮะอุคะเอ็น

ชมรมขี่ม้าโออิมัตสิดะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ชมรมขี่ม้าโออิมัตสิดะ

โอะอิ ยุเมะโนะสะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก

โอะอิ ยุเมะโนะสะโตะ