ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
หุบเขา เมะ-เบียว BIOTOPIA

หุบเขา เมะ-เบียว BIOTOPIA

คนทุกเพศทุกวัยสามารถมีส่วนร่วมในประสบการณ์การพัฒนา "ความไม่สะดวกสบาย" ภายใต้ 3 แนวคิด: "อาหาร" สิ่งรวบรวมพรจากธรรมชาติ, "การออกกำลังกาย" การควบคุมร่างกาย และ "การรักษา" เปิดประสาทสัมผัสทั้งห้า

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

9:30-17:00

ช่วงเวลา

1ชม

วันหยุดทำการ วันหยุดปีใหม่
การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีชิน-มัตซึตดะ

สถานที่ที่มีให้บริการ
  • รองรับเก้าอี้รถเข็น
  • Wi-Fi

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนบลูเบอรี่อาซาฮี

สวนบลูเบอรี่อาซาฮี

โออิ
โฮะอุคะเอ็น

โฮะอุคะเอ็น

โออิ
ชมรมขี่ม้าโออิมัตสิดะ

ชมรมขี่ม้าโออิมัตสิดะ

โออิ
โอะอิ ยุเมะโนะสะโตะ

โอะอิ ยุเมะโนะสะโตะ

โออิ