ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แล็บเทคโนลียี มานะซุรุ

แล็บเทคโนลียี มานะซุรุ

ห้องแล็บโมโนซูกุริแห่งนี้ห่างจากทะเลเพียง 10 ก้าวเท่านั้น ภายในประกอบไปด้วยห้องกระบวนการผลิตระบบดิจิตอล ส่วนห้องครัว อุปกรณ์ดับเพลิง และที่พักอาศัย ซึ่งชาวต่างชาติสามารถเข้าใช้บริการได้เช่นกัน

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนซากปราสาทอะไร

สวนซากปราสาทอะไร

มานาซุรุ
มะนะซุรุ ชิดะเระซากุระ (ต้นซากุระ)

มะนะซุรุ ชิดะเระซากุระ (ต้นซากุระ)

ฮาโกเนะ
อิกะ บากุดัน ("หมึกระเบิด")

อิกะ บากุดัน ("หมึกระเบิด")

มานาซุรุ
ศาลเจ้าเนะโนะ

ศาลเจ้าเนะโนะ

ยุกาวาระ