ข้อมูลทั่วไป

นี่คือชายฝั่งในโยโกสุกะ ซึ่งหันหน้าไปทางอ่าวโตเกียว สถานที่แห่งนี้เคยเป็นหาดที่มีนักท่องเที่ยวคึกคัก

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โยโกสุกะ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเคคิว เมน ไลน์ สถานีมะโบะริ-ไคกัน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

เส้นทาง 10,000 เมตร
โยโกะสุกะ· มิอุระ

เส้นทาง 10,000 เมตร

อ่างเก็บน์ำฮะชิริมิสุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

อ่างเก็บน์ำฮะชิริมิสุ

ศาลเจ้าฮะชิริมิซุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าฮะชิริมิซุ

อุโอะงะชิ-ฮะมะคุระ (ตลาดปลาโยโกสุกะ )
โยโกะสุกะ· มิอุระ

อุโอะงะชิ-ฮะมะคุระ (ตลาดปลาโยโกสุกะ )