พิพิธภัณฑ์บ้านพักส่วนตัวโบราณแห่งโยโกฮะมะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการที่บ้านโบราณอายุกว่าหนึ่งศตวรรษ คุณสามารถเพลิดเพลินกับการจัดนิทรรศการและกิจกรรมตามฤดูกาล รวมทั้งนิทรรศการถาวรโดยการแสดงตุ๊กตาฝีมือสร้างสรรของอะเคะมิ อะเบะ Akemi Abe ในชื่อ "ครอบครัวโชวะ"

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

392-1 ยะมะโนะอุชิ คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

เวลาทำการ

10:00-16:30

วันหยุดทำการ

เปิดทุกวัน (ยกเว้นในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนิทรรศการ)

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ 500 เยน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 300 เยน นักเรียนชั้นประถมศึกษา 200 เยน

รูปถ่าย