พิทธภัณฑ์ธรรมชาติแคนนอนซะกิ

โยโกะสุกะ· มิอุระ 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

จัดแสดงสัตว์นานาชนิดของอ่าวโตเกียว ที่สระน้ำแบบสัมผัสที่มีชื่อเสียงคุณสามารถสัมผัสสัตว์ทะเลได้

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

4-1120 คะมอย, โยโกสุกะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเคคิว สถานีอุระงะ

เวลาทำการ

9:00~17:00

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (อายุเกิน 16 ปี): 400 เยน มีราคาหลายรายการ

รูปถ่าย

ทะทะระ ฮะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ทะทะระ ฮะมะ

สวนแคนนอนสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

สวนแคนนอนสะกิ

จุดชมวิวสวนแคนนอนสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

จุดชมวิวสวนแคนนอนสะกิ

ประภาคารแคนนอนสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ประภาคารแคนนอนสะกิ