ข้อมูลทั่วไป

ภรรยาของโชกุน Hojo Munemasa และลูกชาย ’โมะโระโทะกิ’ ได้สร้างวัดนี้ขึ้น ในปี 1281 ในบริเวณวัดมี 'คันโระ โนะ อิ’ (บ่อน้ำ) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 บ่อน้ำของคามาคุระ และวัดได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1402 ยะมะโนะอุชิ, คามาคุระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์ โยโกสุกะ สถานีคิตะ-คามาคุระ

เวลาทำการ

9:00-16:30

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ 200 เยน

รูปถ่าย