ร้านอาหารญี่ปุ่นวะทะยะ

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

เต็มไปด้วยอาหารที่สดใหม่ และเสิร์ฟอาหารโฮมเมด

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1525 มัตซึตดะโซะชิ, มัตซึตดะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

เดิน 3 นาทีจากสถานีชินมัตซึตโดะหรือสถานีเจอาร์ มัตซึตโดะ

เวลาทำการ

ต้องจองล่วงหน้า

วันหยุดทำการ

เวลาเปิดไม่คงที่

ค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับเมนู

รูปถ่าย

อนุสรณ์สถานแห่งนิโนะมิยะ ทะคะโนะริ
พื้นที่ทางตะวันตก

อนุสรณ์สถานแห่งนิโนะมิยะ ทะคะโนะริ

ย่านถนนช้อปปิ้งโรแมนติก
พื้นที่ทางตะวันตก

ย่านถนนช้อปปิ้งโรแมนติก

โรงผลิตเหล้าสาเกนะคะซะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก

โรงผลิตเหล้าสาเกนะคะซะวะ

สวนสมุนไพรมัตซึตดะ-ยะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนสมุนไพรมัตซึตดะ-ยะมะ